top of page
Tregrening
Tregrening

 

Den antroposofiske socialimpuls fremstår som én blandt de mange kulturimpulser, Rudolf Steiner stillede til rådighed for sin samtid – og for fremtiden. Som alle de øvrige impulser bygger den sociale på det antroposofiske menneskebillede og det kosmiske verdensbillede.

 

Udviklingsperspektivet er centralt. Det handler grundlæggende om individets relation til fællesskabet.Rudolf Steiner beskæftigede sig i sin omfattende skribent- og foredragsvirksomhed regelmæssigt med det sociale spørgsmål, og fra 1919 – året efter afslutningen af 1. verdenskrig – og frem til sin død i 1925, bearbejdede han primært netop dette tema ud fra mange forskellige synsvinkler. Det centrale bidrag blev givet i 1919 i bogen Kernepunkterne i det sociale spørgsmål. Heri beskrives, hvorledes samfundet – ud fra menneskets dybeste væsen – udvikler sig i tre selvstændige led: et kulturliv, et retsliv og et økonomisk liv – den såkaldte tregrening af samfundsorganismen. Ud fra et indgående kendskab til de specielle kræfter og udviklingslove, der gælder for hvert af disse tre led, må de samfundsmæssige problemer løses. Alt, hvad der foregår i det sociale liv, er i konstant bevægelse. Og da vore tænkning i de seneste århundreder har udviklet sig i retning af det teoretisk-abstrakt-naturvidenskabelige, kan vi egentlig ikke forstå det sociale spørgsmål til bunds. Det er derfor nødvendigt, at vi udvikler en ny, levende billedtænkning – hvis vi skal kunne forstå og løse tidens sociale problemer.
 
Der er mange interessante oplysninger og links på www.tregrening.org

bottom of page