top of page
Antroposofiske fonde

Vi har i Antroposofisk Selskabs bestyrelse sat os for at beskrive de forskellige antroposofiske fonde, der på forskellig vis støtter det antroposofiske arbejde i Danmark.

Fru Marie Eichners fond

Formål: ”At yde støtte til udbredelse af Rudolf Steiners ideer og pædagogik, således som den udtrykkes gennem antroposofi. Formålet kan opfyldes ved at yde støtte til etablering af drift af ”Rudolf Steiner Højskolen for opdragelseskunst i Skanderborg” samt støtte til etablering og drift af Rudolf Steinerskoler i øvrigt og eventuelle andre institutioner, der har til formål at udbrede Rudolf Steiners ideer og pædagogik. Det angivne formål kan endvidere tilgodeses ved at yde legater eller lån på lempelige villkår til personer, der ønsker at uddanne og dygtiggøre sig i Rudolf Steiner pædagogik ved et højskoleophold.

Bestyrelse august 2014 Søren Hviid (advokat), Troels Ussing og Jack Baadsmand

Fonden kan søges. Uddeling 1 gang årligt.

Adresse: Advokat Søren Hviid, Bülowsgade 4700 Fredericia

Fonden til Fremme af antroposofisk kulturel Virksomhed (Antroposofisk kulturfond)

Formål: Fondens formål er at yde tilskud til konkrete projekter og koordinerende virksomhed, der sigter mod at virkeliggøre Rudolf Steiners impulser til fornyelse og belivelse af samfunds- og kulturlivet.

Der kan eksempelvis ydes tilskud til projekter der vedrører: Forskning, Oplysningsvirksomhed, Uddannelse, Bogudgivelser o.l. der som mål har udvikling indenfor samfunds- og kulturlivet, eksempelvis: Biodynamisk jordbrug, Rudolf Steiner-pædagogik, Helsepædagogisk arbejde, Antroposofisk medicin og lægekunst. Kunstneriske uddannelser og arrangementer. Støtte kan også ydes i form af studielegater.

Endvidere kan der ydes tilskud til anskaffelse og indretning af fast ejendom eller lejede lokaler, der tjener virksomhed, der falder ind under fondens formål.

Bestyrelse august 2020 Jess Thiersen (advokat) Søren Toft, Henriette Alsbæk, Ellen Thuesen

Fonden kan søges. Uddeling løbende.

Adresse: Søren Toft, Bredesvinget 25, 2830 Virum.  info@fondentilfremme.dk

Alex. Chr. Thousing og Hustrus Legat

Formål: Til Antroposofisk Selskabs virke, og kendskabet til dette virke, bl.a. foredrag, kunstneriske arrangementer m.m.

Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner men af antroposofiske institutioner.   

Uddeling: 1 gang årligt.

Adresse: Antroposofisk Selskab Danmark, Voldbyvej 38, 8464 Galten

 Ellen Margrethe og Ebbe Robberts Fond

Formål: At støtte og befordre den antroposofiske bevægelse som grundlagt af Rudolf Steiner. Retningsgivende for anvendelse af fondens midler er foranstaltninger og formål, som anerkendes af Antroposofisk Selskab Damark og af den af Rudolf Steiner oprettede åndsvidenskabelige Højskole Goetheanum, Dornach Schweiz, hvortil midler også direkte kan sendes. Eksempelvis kan fondens midler også tildeles Rudolf Steinerskoler (fortrinsvis i Danmark), biodynamisk dyrkningsmetode, lægevidenskabeligt arbejde, foredragsvirksomhed, samt pædagogiske, kunstneriske og oplysende foranstaltninger, Kristensamfundet.

Der vil blive prioriteret projekter med karakter af forskning og udvikling indenfor ovennævnte områder. Dette betyder, at fonden ikke i første omgang støtter enkeltes behov for uddannelse.

Bestyrelse august 2014 Bertil Jacobi (advokat og formand), Svend Kofoed Møller (landinspektør), Daniel Håkanson (ASD), Mette Weinhard (ASD og Kristensamfundet).

Uddeling 2 gange årligt i maj og november.

Adresse: Ellen Margrethe og Ebbe Robberts Fond, c/o Advokat Bertil Jacobi, Stændertorvet 2B 2 mf, 4000 Roskilde

 

Venlig hilsen for bestyrelsen

Ellen Thuesen og Daniel Håkanson

bottom of page