top of page
Fødevare-
forskning

Fødevareforskning

 

Billeder af fødevarekvalitet

Dansk forskning i fødevarernes livskræfter og indre kvalitet
 

I Danmark er den videnskabelige biodynamiske forskning koncentreret om undersøgelser af kvaliteten af fødevarer. Forskningen foregår på Biodynamisk Forskningsforening laboratorier i Herskind ved Århus. Her anvender man to billeddannende metoder: biokrystallisationsmetoden og stigbilledmetoden. Metoderne viser graden af den fysiologiske modenhed i fødevarer i form af mere eller mindre velordnede billeder. De supplerer kemiske analyser og kan give oplysninger, som ikke kan læses ud af analysetal.

 

Billede af biokrystallation Ved biokrystallationsmetoden danner ekstrakt af et produkt et billede, når opløsningen af kobberklorid inddampes i klimakammeret. Billedets orden og harmoni er et udtryk for produktets livskraft og modenhed.
 

Stigbilleder laves ved, at plantesaft stiger op i et specialpapir. Billedets linier og farver afspejler produktets kvalitet. De billeddannende metoder er traditionelt brugt i den biodynamiske forskning, hvor de tages som et udtryk for produktets sundhed og livskraft. Udgangspunktet er, at produkter med en høj grad af modenhed og indre orden har en bedre ernæringsværdi end umodne produkter med svag livskraft. Modne produkter har et højere indhold af vitaminer og mineraler samt en række sekundære stoffer, og det taler for, at de er sundere.
 

Biokrystallisationsbilleder fremstilles under præcist regulerede klimaforhold. Både processen og resultaterne aflæses med computerprogrammer. Biodynamisk Forskningsforening samarbejder med Kassel Universitet, Tyskland og Louis Bolk Institut, Holland, om en videnskabelig metodegodkendelse af de to billeddannende metoder. Foreningen deltager i forskningsprojekter i ind- og udland og foretager undersøgelser af afgrøder for landmænd, der ønsker at bruge resultaterne til at forbedre kvaliteten af deres produkter.

 

http://biodynamiskforskning.dk

bottom of page