top of page
Rudolf Steiner- skoler

Først gribe – så begribe

”Kun den menneskelige natur og dens love under opvæksten kan være bestemmende for, hvad et barn skal lære på hvert enkelt alderstrin.”

Rudolf Steinerskoler

 

Ud fra dette citat af Caroline von Heydebrand skal undervisningen til enhver tid være et spejl for barnets situation på de forskellige alderstrin, hvilket vil sige, at den daglige undervisning – metode og indhold – må vælges sådan, at de lag, der netop hos barnet er ved at være modne til fremkaldelse, kan blive mødt. Følger vi børn gennem skolealderen og nøje iagttager, hvad der sker for dem undervejs fra skolemodenhed gennem niårskrise, til pubertet og det begyndende voksenliv, kan man ane de lovmæssigheder, der ligger i den sjælelige, åndelige udvikling fra barn til voksen.

Undervisningen må tage sit udgangspunkt i dette. Vi iagttager hos det opvoksende barn de tre sjælekvaliteter: et tankeelement, et følelseselement og et viljeselement. Alle tre sjælelag må tilgodeses i skolehverdagen, således at det opvoksende menneske får de bedste forudsætninger for at forvalte de opgaver i voksenlivet, der ligger klar. Hvordan kan en undervisningsplan se ud fra den synsvinkel?

"At lære hele livet" Se film

bottom of page