top of page
Meddelelses-
bladet Antroposofi

Artikel fra ”Antroposofi”Antroposofisk Selskabs meddelelsesblad

Omslaget til nr 2 2024 vers web.jpeg

Læs fra sidste nummer: 

Om pinseånden. Helligåndens forjættelse

Af Manfred Krüger

Manfred Krüger indleder med at citere, hvad Kristus Jesus siger til sine disciple ved sin afsked: "Men Talsmanden, den Helligånd, som Faderen vil sende i mit navn, han vil lære jer alle ting og minde jer om alle de ting, som jeg har sagt jer." Helligåndens komme har døden som forudsætning, og om det siger Christian Rosenkreutz: "Når vi dør i Kristus, genfødes vi i ånden." 

I artiklen følger der så afsnit om Bevidsthedens opståen, Nedbrydning som forudsætning for initiation, Om ånden i kunsten, Om ånden i naturen, Om bevidstheden efter døden, og MK slutter artiklen af med afsnit om Pinsen i årsløbet og Om Helligåndens udgydelse (ud fra Apostlenes gerninger). Pinseunderet er: udgydelsen af Helligånden som forudsætning for den enkeltes frie handlen ud af moralsk intuition.

Læs hele artiklen HER

Send et gratis prøvenummer af nyhedsbladet "antroposofi"

Navn *

E-mail *

Tlf. *

Adresse *

Send mig gratis prøvenummer

Success! Message received.

bottom of page