Meddelelses-
bladet Antroposofi

Artikel fra ”Antroposofi”Antroposofisk Selskabs meddelelsesblad

Omslag til Antroposofi 3 2021 web-1.jpeg

Læs fra sidste nummer: 

Skt. Hansstemning

Ved Charles Kovacs

I Lukasevangeliet nævnes grunden til, hvorfor Johannes Døberens navn forbindes med sommersolhverv. Hans mor, Elisabeth, var kusine til Jesu moder, Maria. Da ærkeenglen Gabriel forkyndte for Maria, at hun var frugtsommelig, sagde han også til hende, at Elisabeth var svanger i sjette måned. Elisabeths svangerskab begyndte altså seks måneder før Marias, så Johannes Døberen måtte være født seks måneder før Jesus. 

Forfatteren skriver, at naturligvis er begge børns fødselsdatoer formodninger, men da Jesu fødsel fejres kort efter årets korteste dag, er det kun korrekt at sætte Johannes' fødselsdag seks måneder tidligere - kort efter årets længste dag - det vil sige efter sommersolhverv. Der er altså en en form for historisk begrundelse i at forbinde Johannes med denne begivenhed. 

Vinter- og sommersolhvervet er begge årets højdepunkter. Efter sommersolhvervet begynder sollysets styrke at aftage - det for vores øjne synlige sollys. Men der findes også en åndelig sol - det lys, som vi ser med vores øjne, er kun de spirituelle solkræfters "legeme".

CK nævner, at alle solguderne i de gamle mytologier (Ra, Shamash, Helios) udelukkende er symbolske billeder på de spirituelle kræfter, hvis fysiske "klædning" er sollyset. Denne "klædning" er betingelsen for vores legemlige eksistens. Ingen plante ville kunne vokse uden lys - der ville ikke eksistere fotosyntese - der ville ikke være luft til at indånde - og intet spiseligt.

Lige såvel som den menneskelige krop har brug for fysisk sollys - så har den menneskelige ånd behov for solens ånd. Hvad er det, solens ånd bringer til menneskets ånd? I artiklen prøver CK at nærme sig dette spørgsmål.

Læs hele artiklen HER

 

.

 

"

.

 

"

Send et gratis prøvenummer af nyhedsbladet "antroposofi"

Navn *

E-mail *

Tlf. *

Adresse *

Send mig gratis prøvenummer

Success! Message received.