Meddelelses-
bladet Antroposofi

Artikel fra ”Antroposofi”Antroposofisk Selskabs meddelelsesblad

Læs fra sidste nummer: 

Skabe rum i det indre - skabe frihed

ved Claus-Peter Roeh

Forfatteren til denne artikel gør opmærksom på, at et af kendetegnene af coronanedlukningen bestod i at være stillet overfor uforenelige modsætninger: På den ene side oplevede mange, at aktivitetsniveau og arbejdspres blev mindre - og hvor der før var larm fra motorer og trafik, herskede der nu en uvant stilhed. På den anden side advaredes der på diverse nyhedsmedier i en endeløs strøm om den kommende "bølge" - der informeredes om dramatiske stigninger i antal smittede - antal indlagte, antal døde -  og de politiske forsøg på at finde passende tiltag og konsekvenser.

Claus-Peter Roeh beskriver, hvordan sådan et spændingsforhold mellem de forandrede sanseerfaringer og de dagligt tiltagende, alarmerende budskaber fører til sjælelig uro og usikkerhed. Som mennesker står vi overfor noget, vi ikke forstår, noget ukendt, og at vi må møde det individuelt. Vi kommer nemt til at føle os overrumplet og blive bestemt udefra, og ved følelsen af ikke selv at have kontrol over tingene optræder forskellige lag af frygt. CPR fortæller, at det svarer til Rudolf Steiners beskrivelse af, hvor den menneskelige frygt har sin oprindelse: Det er der, hvor mennesket ved ydre indtryk "ikke straks med den indre bedømmelse er på højde med situationen".

Mange beskriver, at coronapandemien bringer dem til grænsen af ikke-mere-selv-at-kunne-bedømme, hvilket medfører en eksistentiel konflikt.

Herefter beskriver CPR, hvordan dette dog er på den måde, hvorved det menneskelige Jeg er delagtigt, når usikkerhed og frygt opstår, og man sågar oplever afmagt, deri ligger også nøglen til at overvinde disse sjælelige tilstande.

"Kun der, hvor vi er i samspil med det, som foregår i verden, er vi helt menneske. Samtidig er vi set ud fra vores åndelige identitet kun menneske der, hvor vi selvbestemmende  videreudvikler os."

Med afsæt i dette billede begynder den antroposofiske skolingsvejs øvelser.

.

Læs hele artiklen HER

 

Persondatapolitik - LÆS HER 

"

.

 

Læs hele artiklen HER

Persondatapolitik - LÆS HER 

"

Send et gratis prøvenummer af nyhedsbladet "antroposofi"

Navn *

E-mail *

Tlf. *

Adresse *

Send mig gratis prøvenummer