top of page
Biodynamisk jordbrug
Biodynamisk jordbrug

 

Biodynamisk jordbrug er ikke alene økologisk dyrkning. Det er også et spirituelt helhedssyn på de levende kræfter i natur, jordbrug, ernæring og mennesker
 

De biodynamiske regler for dyrkning og forarbejdning er mere restriktive end de økologiske regler. Bio-dynamisk betyder livs-kraft. Biodynamisk jordbrug bygger på en holistisk forståelse af livskræfter i naturen og landbruget. Ved at dyrke efter de biodynamiske principper samarbejder man med disse styrkende kræfter. Herved skaber landmanden en ekstra kvalitet i sit jordbrug og i de biodynamiske produkter, vi forbrugere spiser.

 

Biodynamisk jordbrug kan betragtes som en form for ’overbygning’ på den økologiske dyrkningsform. Rent praktisk er de to metoder mere ens end forskellige, men udgangspunktet for det biodynamiske jordbrug er et andet og formålet er mere omfattende end for det økologiske.

 

Det biodynamiske bygger på en antroposofisk livserkendelse, mens det økologiske tager udgangspunkt i en naturvidenskabelig livsanskuelse. Formålet med at dyrke biodynamisk er at pleje og udvikle jordens frugtbarhed (mulddannelse, biologisk aktivitet og eteriske kræfter/livskræfter) og fremstille fødevarer af en sådan kvalitet, at de kan give næring til menneskets fysiske, sjælelige og åndelige udvikling. Et biodynamisk landbrug er som et økologisk omfattet af alle de økologiske regler og bliver kontrolleret af Plantedirektoratet. Det kan derfor sælge sine produkter med det danske Ø-mærke og EU's økologimærke. De fleste biodynamiske jordbrug er tilmeldt den frivillige Demeterkontrol, der udføres efter internationale regler for biodynamisk dyrkning og forarbejdning. Deres produkter kan desuden mærkes med Demeter-mærket.

 

Det biodynamiske jordbrug i dag bygger på 80 års erfaringer fra praksis og forskning. De viser, at en omhyggelig anvendelse af komposteret gødning og de særlige biodynamiske præparater giver en mere frugtbar jord med større biologisk mangfoldighed end konventionel og økologisk dyrkning.
Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

 

Biodynamiske foreninger

 

Forening for Biodynamisk Jordbrug
Marianne Jung Christensen

og Klaus Loehr Petersen

Økologiens Hus

Silkeborgvej 260,

8230 Åbyhøj/Århus

Tlf. 86 19 94 45

Fax 87 32 27 10

og

Grostedet 16
5600 Faaborg 
Tlf. 65 97 30 50

www.biodynamisk.dk

Biodynamisk Forbrugersammenslutning
Lars Mikkelsen,Toftevænget 30
3320 Skævinge
Tlf. 4828 8700

http://biodynamiskeforbrugere.dk


Biodynamiske avlere:

http://biodynamisk.dk/sider/avlere.html

 

Biodynamiske forhandlere:

http://biodynamisk.dk/sider/forhandlere.html

 

Biodynamisk rådgivning og service

www.erikfrydenlund.dk

Se portræt af en biodynamiker, Niels Stokholm

bottom of page