top of page
Musik

Musik

 

Ethvert menneske bærer musik i sig. Enhver af os er resonansorgan for det, vi kalder musikalitet. Ingen er umusikalsk! Aktiverer vi den i os boende musikalitet, kan musik åbenbare sig som en realitet, som et univers uden grænser. Synger eller spiller vi sammen med andre, har vi mulihed for at kommunikere ved hjælp af toner, rytmer og samklange. Vi kan opleve et fællesskab, hvor alle involverede bærer hinanden.
 
Rudolf Steiner har i foredragene, ”Das Tonerlebnis im Menschen” og i nogle foredrag, som fra udgivernes side har fået titlen”Das Wesen des Musikalischen”( oversat til dansk ved Niels Prahl ” Det Musikalskes Væsen”), fremlagt særlige metoder til etablering af en dybere forståelse for og forbindelse med musikkens egentlige væsen og sammenhæng med mennesket. Bl.a. ud fra disse fordybelser ser vi det individuelle og det sociale – de to centrale poler i vort liv - genspejlet i musikken som næppe på noget andet livsområde. Får det individuelle, ’Jeg og musikken’ og fællesskabet, ’Vi og musikken’ tilstrækkelig næring gennem musikkens kreative kræfter, så kan vi ane et fremtidigt menneskeligt fællesskab, der overgår alt hvad der hidtil har været som det såkaldt sociale i vor tilværelse. At opdage musikkens dybere dimension er en af de væsentligste opgaver i vor tid. Musikken kan styrke os i tidens mangfoldige turbulenser. Den kan være et forbillede for alt, hvad mennesket foretager sig.
 
Hans Erik Deckert/Jette Rymer

Musik-årsseminaret

www.jetterymer.dk

 

 

bottom of page