top of page
Social-
terapi

Socialterapi

 

I socialterapien arbejdes der med ”Det hele Menneske”. Vi anser det for fundamentalt, at alle mennesker, også udviklingshæmmede, har mangesidige behov, der alle så vidt muligt skal tages hensyn til, for at skabe den sunde og udviklende balance gennem hele livet.
Med de impulser Rudolf Steiner har givet, forsøger vi at hjælpe de voksne mennesker, der har brug for støtte til at udvikle og fuldføre det liv, der kun kan nås ved, at omverdenen giver den nødvendige, opmærksomme omsorg og læring.

 

For at op nå denne tilstræbte balance må visse forudsætninger være til stede.

    

  1. En hverdag med rytme og trygge rammer.

  2. Et meningsfyldt, udviklende arbejde kombineret med god ernæring, bevægelse og omsorg.

  3. Mangfoldigt socialt liv med mulighed for kunstnerisk skaben

  4. Individuelle hensyn med læring og udvikling, så den enkelte kan  udvikle sin grad af frihed og selvstændighed

 

Hvis vi tilgodeser alle disse fire områder af tilværelsen i en balanceret form tilpasset den enkelte, kan vi som individ møde hverdagen med dets udfordringer som tænkende, følende og handlende væsen og opleve, at ”Det hele menneske” næres ved socialterapien.

 

Per Clausen-Kaas
Hertha Levefællesskab
 

bottom of page