top of page
Om Antroposofi
 

Vil du lære dig selv at kende, se ud i verden

 

Vil du lære verden at kende, se ind i dig selv

Antroposofien eller den antroposofiske åndsvidenskab blev grundlagt af Rudolf Steiner (1861-1925). Antroposofi omfatter både erkendelsesmetoder  og viden om  åndeligt indhold. Overfor den materialistiske livsopfattelse, der præger vores virkelighed er der  behov for et åndeligt supplement. 

 

Antroposofien udvider forståelsen af videnskab, så der fremkommer svar på livets store spørgsmål -  svar der ikke er baseret på åbenbaring eller tro, men på viden. Antroposofi er en åndsvidenskabelig erkendelse af mennesket, der rækker ud over det blot materielle og ind i en spirituel virkelighed. Antroposofien ønsker at bidrage til et udvidet menneskesyn frem for at være et alternativ.

 

Antroposofisk Selskab er en forening for alle, der ønsker at lære om antroposofi, og til at støtte det arbejde, der gøres i mange erhverv, som er blevet inspireret af antroposofi.

bottom of page