top of page
Slider grund.JPG
_H6A9265.jpg

Vi præsenterer forskellige antroposofiske aktiviteter i Danmark inspireret af Rudolf Steiner

Velkommen

Velkommen til ny hjemmeside. Det er vores intention at udvikle hjemmesiden med aktuelle meddelelser omkring, hvad der sker indenfor det antroposofiske arbejde i Danmark. Hold derfor øje med hvad der sker den kommende tid. Forsiden vil blive brugt til nyheder, vigtige meddelelser og link til begivenheder. Hjemmesiden kan også ses i mobilversion.

Antropost
Hent og gem Antropost august 2023  HER

Nordisk naturvidenskabelig Sektion 2023 - 2024

Arbejdet i det, som tidligere hed den ”Nordiska naturvetenskapliga arbetskretsen” (NNAK), er nu inde i sit 7. år. Samtidig har vi – i forbindelse med, at vi fra og med 2023 indføjede klassetimerne i vores mødeprogram – omdøbt os til ”Nordiska naturvetenskapliga Sektionen” (NNS). (Se også den tidligere rapport i det svenske selskabs regnskab sidste år.)

Vores 4 årlige møder afholdes på nuværende tidspunkt henholdsvis i Norge (Jevnaker) og i Sverige (Järna). Møderne er, hvis ikke andet er nævnt, a) åbne for medlemmer inden for disse sektioner. (Man bliver medlem efter samtale med en af sektionernes repræsentanter i Norden.) Desuden er b) alle interesserede hjerteligt velkomne til de offentlige foredrag, som vi forsøger at arrangere i forbindelse med vores møder. Foredragene plejer at finde sted i Jevnaker, Järna og Stockholm. Derudover er c) samtlige højskolemedlemmer selvfølgelig velkomne til klassetimerne ved fremvisning af det blå kort. Alt dette fremgår af programmet.

Første møde i 2024 omhandlede bl.a.: farvedemonstrationer, (Clifford-)algebra, geometri og naturvidenskab. Når vi mødes nu i maj i Järna (klik på aktuelt program), har vi vores 2 sektionsledere som gæster: Mattias Rang (naturvidenskabelig sektion og Oliver Conradt (matematisk-astronomisk sektion). De bidrager bl.a. med 2 offentlige foredrag på engelsk: Light and Warmth as a Bridge to the Spiritual (Matthias Rang, Järna 3.5.) og Cosmology of the Moon (Oliver Conradt, Stockholm 4.5.).

Daniel Håkanson

Sekretær NNS

HER

OM ANTROPOSOFI OG RACISME TYSK UDGAVE HER

 ENGELSK UDGAVE HER
Artikel fra Antroposofi . "I anledning af 250-året for Novalis' fødsel", af Annelise Sadolin HER

Artikel fra Antroposofi. "Modellen", ved Alex Schlittler. HER 

Artikel fra ”Antroposofi”Antroposofisk Selskabs meddelelsesblad

Omslaget til nr 2 2024 vers web.jpeg

Læs fra sidste nummer: 

Om pinseånden. Helligåndens forjættelse

Af Manfred Krüger

Manfred Krüger indleder med at citere, hvad Kristus Jesus siger til sine disciple ved sin afsked: "Men Talsmanden, den Helligånd, som Faderen vil sende i mit navn, han vil lære jer alle ting og minde jer om alle de ting, som jeg har sagt jer." Helligåndens komme har døden som forudsætning, og om det siger Christian Rosenkreutz: "Når vi dør i Kristus, genfødes vi i ånden." 

I artiklen følger der så afsnit om Bevidsthedens opståen, Nedbrydning som forudsætning for initiation, Om ånden i kunsten, Om ånden i naturen, Om bevidstheden efter døden, og MK slutter artiklen af med afsnit om Pinsen i årsløbet og Om Helligåndens udgydelse (ud fra Apostlenes gerninger). Pinseunderet er: udgydelsen af Helligånden som forudsætning for den enkeltes frie handlen ud af moralsk intuition.

Læs hele artiklen HER

 

Persondatapolitik - LÆS HER 

"

bottom of page